இடுகைகள்

March, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ரசிகை மணிமொழிக்கு ஒரு மடல்..

படம்
குறிப்பு: வல்லமைகடிதஇலக்கியப்போட்டிக்காகஎழுதியது. போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு பெற்று இசைக்கவி இரமணன் அவர்களால் விமர்சிக்கப்பட்டது. சிறுகதையாகக் கருதி வாசிக்கவும்.கலாரசிகைமணிமொழிக்கு,
வணக்கம். தங்கள்கடிதம்கிடைக்கப்பெற்றேன். உண்மையிலேயேபேருவகைஅளித்தமடல். உங்கள்கடித்தத்தைப்படித்துமுடித்தவுடன், சுஜாதாஅவர்கள்ஒருசிறுகதையில்லாட்டரியில்பரிசுகிடைப்பதற்கானசாத்தியம்பற்றிஎழுதியிருந்ததுநினைவுக்குவந்தது - “ஒருகுரங்குடைப்அடிக்கறஇயந்திரத்துக்குமுன்னால்