அங்கு மட்டும்


'எங்கும் கடவுளே!' 
என்று கூறும்
எந்த மதத்தவனும் 
வேற்று மத ஆலயத்துக்குச் 
செல்ல மறுப்பதன் மூலம் 
அங்கீகரிக்கிறான் -
அங்கு மட்டும் 
அவன் கடவுள் இல்லை 
என்பதை.


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

போதிதர்மரும் தங்கமீன்களும்

பலகுரல் மன்னனும் கலவர நண்பனும்

சித்தி (Siddhi)